Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 71/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  21 sierpnia 2012 r.
Sygn. akt VIII Ns 71/12

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2012 r. wydanym w sprawie VIII Ns 71/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13 219,50 zł. (trzynaście tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie 7 - Olempin, w gminie Markuszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 198/1, o powierzchni 0,0242 ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Henryka Gola na ich wniosek po wykazaniu przez nich następstwa prawnego. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
    Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2012 r. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanego z miejsca pobytu wskazanego pozwanego w osobie apl. rade. Kamila Kwiatkowskiego z Kancelarii r. pr. Beaty Franus-Wyrwich, ul. Uniwersytecka 8/1, 20-029 Lublin.

 

 

 

                                      

Przewodnicząca

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR A. Wojnarowicz-Posłuszna


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-08-22
Data udostępnienia informacji: 2012-08-22
Data zarchiwizowania informacji: 2012-10-22