Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zmiana w lokalizacji Oddziałów i Wydziałów Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie


 

Uprzejmie informujemy,


iż w związku z planowanym rozpoczęciem generalnego remontu budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 76 nastąpi zmiana w lokalizacji następujących jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie:

–  w budynku Sądu przy ul. K. Wallenroda 4 d w Lublinie będą się mieścić:
    # Od 14 marca 2011 - VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – tel. 81 47 75 220,
    # Od 21 marca 2011 - IX Wydział Karny – tel. 81 47 75 207,
    # Od 31 marca 2011 - Archiwum Sądu – tel. 81 47 75 172,

 

–  w budynku Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 w Lublinie będą się mieścić:
    # Od 24 marca 2011 - III Wydział Karny,
    # Od 29 marca 2011 - Oddział Finansowy, Kasa,
    # Od 31 marca 2011 - Oddziały: Kadr, Administracyjny, Gospodarczy,
numery telefonów pozostają bez zmian.

 

Wszystkie rozprawy (posiedzenia) wyznaczone na miesiąc marzec 2011 r. odbywać się będą w budynkach Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, w salach rozpraw, które zostały wskazane w wezwaniach i zawiadomieniach kierowanych do stron przez w/w Wydziały.

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Wojciech Wolski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-09
Data udostępnienia informacji: 2011-03-09
Data zarchiwizowania informacji: 2012-11-08