Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Projekt SZANSA - Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie - II edycja.


Projekt "SZANSA - Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie- II edycja", jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS w okresie 01.08.2010 r. - 31.07.2012 r, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sukces projektu „SZANSA" realizowanego w okresie 01.01.2009 r. - 31.01.2010 r przyczynił się do powstania II edycji projektu. Stosowanie w szerokim zakresie metod aktywizacji spoteczno-zawodowej połączone z działaniami wychowawczo-resocjalizacyjnym wobec młodzieży trudnej przez specjalistów jest celowe i skuteczne.
Projekt jest adresowany do młodzieży trudnej, która weszła w konflikt z prawem lub wykazuje cechy demoralizacji i została skierowana do Sądowych Ośrodków Kuratorskich. Ośrodki prowadzą działalność wychowawczo-resocjalizacyjną, obejmują oddziaływania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.
Osoby objęte wsparciem to 240 dziewcząt i chłopców w wieku 15-18 lat zagrożone wykluczeniem społecznym, uczestnicy 11 Ośrodków Kuratorskich przy Sądach Rejonowych na Lubelszczyźnie.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną "Postis"

 

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja.


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-16
Data udostępnienia informacji: 2011-02-16
Data zarchiwizowania informacji: 2012-11-08