Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 89/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  17 października 2012 r.
Sygn. akt VIII Ns 89/12

 

OGŁOSZENIE

 

       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 października 2012 r. wydanym w sprawie VIII Ns 89/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 25.050 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kłoda, w gminie Kurów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 835/1, o powierzchni 0,1210 ha z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie, która złoży wniosek i udokumentuje, że przed dokonaniem wywłaszczenia przysługiwało jej prawo własności do wskazanej wyżej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
       Postanowieniem z dnia 12 października 2012 r. na podstawie art. 693 § 3 kpc. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli w osobie apl. radc. Kamila Kwiatkowskiego z Kancelarii r. pr. Beaty Franus-Wyrwich, ul. Uniwersytecka 8/1, 20-029 Lublin.

 

 

                                      

Zastępca Przewodnicząca

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR Natalia Pietraszko

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23
Data udostępnienia informacji: 2012-10-23
Data zarchiwizowania informacji: 2012-12-27