Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 134/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  12 grudnia 2012 r.
Sygn. akt VIII Ns 134/12

 

OGŁOSZENIE

 

      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 10 grudnia 2012 r. wydanym w sprawie VIII Ns 134/12 z wniosku Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu 1 pary rękawiczek koloru czarnego wskazanych jako dowód rzeczowy w postanowieniu Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2010 r. wydanym w sprawie 1 Ds 1591/10, z zastrzeżeniem, że mają one być wydane Maciejowi Czyżowskiemu na jego wniosek. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru wyżej wskazanych rękawiczek z depozytu.
Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2012 r. na podstawie art. 693 § 3 k.p.c. został ustanowiony kurator procesowy dla Macieja Czyżowskiego, ostatnio zamieszkałego: Smugi 37 A, 21-002 Jastków, którego miejsce pobytu nie jest znane w osobie apl. radc. Iwony Szymanek-Mazur, ul. Czumy 30/2, 20-153 Lublin.

 

 

                                      

Zastępca Przewodnicząca

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR Natalia Pietraszko

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2012-12-12
Data udostępnienia informacji: 2012-12-14
Data zarchiwizowania informacji: 2013-02-21