Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego ogłoszonego pod nr Kd. 110-244/09, przeprowadzonego w dniu 23 października 2009 r.


 

Lista Kandydatów biorących udział w konkursie z podaniem uzyskanego wyniku:

Lp. Nazwisko i imię
Ilość punktów
1. Maziarz Paweł 46
2. Granica Monika 43
3. Hołowińska Anna

37

 

    Wymienione osoby uzyskały wymaganą do zatrudnienia na asystenta sędziego liczbę punktów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) i Regulaminem konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

    Komisja wskazuje jako kandydatów do zatrudnienia następujące osoby: Pawła Maziarza, Monikę Granica i Annę Hołowińską.

    Lista rezerwowa z uwagi na możliwość zatrudnienia wszystkich osób biorących udział w konkursie nie zostaje utworzona.

 

 

                                                                                Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                            Mariusz Tchórzewski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-10-26
Data udostępnienia informacji: 2009-10-26
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-28