Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 131/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
Dnia  18 lutego 2013 r.
Sygn. akt VIII Ns 131/12

 

OGŁOSZENIE

 

      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 1 lutego 2013 r. wydanym w sprawie VIII Ns 131/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 847,50 zł. (dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 7 Olempin, w gminie Markuszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 396/1, o powierzchni 0,2096 ha z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Jana Wiśnieckiego na ich wniosek po wykazaniu przez nich następstwa. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
Postanowieniem z dnia 1 lutego 2013 r. na podstawie art. 693 § 3 kpc. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli w osobie apl. rade. Pauliny Bartoszcze z Kancelarii r. pr. Iwony Szpringer, Uniszowice 99 E, 21-030 Konopnica. 

 

                                      

Zastępca Przewodnicząca

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR Natalia Pietraszko

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-02-21
Data udostępnienia informacji: 2013-02-21
Data zarchiwizowania informacji: 2013-04-22