Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 206/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie

Dnia  12 marca 2013 r.
Sygn. akt VIII Ns 206/12

 

OGŁOSZENIE

 

 Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. wydanym w sprawie VIII Ns 206/12 z wniosku Ireny Elżbiety Madej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą dla zabezpieczenia reszty szacunku wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr LU 11/00003481/4 z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Michała Plizgi po złożeniu przez nich wniosku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. na podstawie art. 6933 § 3 kpc. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli w osobie apl. rade. Pauliny Bartoszcze, ul. Powstańców Śląskich 56, 20-806 Lublin.

 

                                      

Zastępca Przewodnicząca

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR Natalia Pietraszko

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-03-14
Data udostępnienia informacji: 2013-03-14
Data zarchiwizowania informacji: 2013-05-14