Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 133/12.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie

Dnia  12 marca 2013 r.
Sygn. akt VIII Ns 133/12

 

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. wydanym w sprawie VIII Ns 133/12 z wniosku Syndyka masy upadłości Tomaszewskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tombud" Spółki Akcyjnej w Tomaszowie Lubelskim zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5,21 zł (pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) tytułem kwoty przypadającej Mieczysławowi Grądkowskiemu z podziału funduszy masy upadłości Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tombud" Spółki Akcyjnej w Tomaszowie Lubelskim z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Mieczysława Grądkowskiego po złożeniu przez nich wniosku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. na podstawie art. 6933 § 3 kpc. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli w w osobie apl. rade. Iwony Szymanek-Mazur, ul. Czumy 30/2, 20-153 Lublin.

 

                                      

Zastępca Przewodnicząca

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR Natalia Pietraszko

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-03-14
Data udostępnienia informacji: 2013-03-14
Data zarchiwizowania informacji: 2013-05-14