Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 149/13.


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie

Dnia  25 marca 2013 r.
Sygn. akt VIII Ns 149/13

 

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 20 marca 2013 r. wydanym w sprawie VIII Ns 149/13 z wniosku Syndyka masy upadłości Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tombud" Spółki Akcyjnej w Tomaszowie Lubelskim zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 399,67 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem kwoty przypadającej Aleksandrowi Homańcowi z podziału funduszy masy upadłości Tomaszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Tombud" Spółki Akcyjnej w Tomaszowie Lubelskim, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Aleksandra Homańca po złożeniu przez nich wniosku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
Postanowieniem z dnia 20 marca 2013 r. na podstawie art. 6933§3 kpc. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli w osobie apl. rade. Pauliny Bartoszcze, ul. Powstańców Śląskich 56, 20-806 Lublin.

 

                                      

Zastępca Przewodnicząca

VIII Wydziału Cywilnego

Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

SSR Natalia Pietraszko

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-03-27
Data udostępnienia informacji: 2013-03-27
Data zarchiwizowania informacji: 2013-05-27