Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 226/13.


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Dnia 11 lipca 2013 r.
Sygn. akt VIII Ns 226/13

 

Ogłoszenie


      Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 lipca 2013r. wydanym w sprawie VIII Ns 226/13 z wniosku Lubelskich Fabryk Wag FAWAG Spółki Akcyjnej w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 707,48 zł, (siedemset siedem złotych i czterdzieści osiem groszy) tytułem kwoty należnej z tytułu przymusowego wykupu 92 akcji na okaziciela serii A od numeru 211344 do numeru 211435, przysługujących Józefowi Tomaszowskiemu, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana każdemu, kto złoży wniosek i wykaże, że w dniu 27 września 2011 r. przysługiwało mu prawo własności tych akcji. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
       Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. na podstawie art. 6933§3 k.p.c. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanego wierzyciela w osobie apl. rade. Beaty Śliwki z kancelarii r. pr. Kazimierza Orłowskiego, ul. Grottgera 7/3, 20-029 Lublin.

 

 

        Zastępca Przewodniczącego
VIII Wydziału Cywilnego
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
SSR Natalia Pietraszko

Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12
Data zarchiwizowania informacji: 2013-09-12