Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 239/13.


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Dnia 11 lipca 2013 r.

Sygn. akt VIII Ns 239/13

Ogłoszenie

 

       Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. wydanym w sprawie VIII Ns 239/13 z wniosku PGE Dystrybucja Spółki Akcyjnej w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 116.172,07 zł. (sto szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy) tytułem przypadającej Stanisławowi Cieślakowi kwoty z tytułu ceny wykupu wykupionych przymusowo (na podstawie uchwały z dnia 10 maja 2012 r.) akcji PGE Dystrybucja Spółki Akcyjnej w Lublinie na okaziciela o numerach od 97360753 do 97368893, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana następcom prawnym Stanisława Cieślaka po udokumentowaniu przez nich następstwa prawnego. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.
Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. na podstawie art. 6933§3 k.p.c. został ustanowiony kurator procesowy dla nieznanego wierzyciela w osobie apl. rade. Beaty Śliwki z kancelarii r. pr. Kazimierza Orłowskiego, ul. Grottgera 7/3, 20-029 Lublin.

 

 

        Zastępca Przewodniczącego
VIII Wydziału Cywilnego
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
SSR Natalia Pietraszko

Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12
Data zarchiwizowania informacji: 2013-09-12