Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt VIII Ns 53/14


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Dnia 8 września 2014 r.

Sygn. akt VIII Ns 53/14

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 lipca 2014 r. wydanym w sprawie VIII Ns 53/14 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 090,00 zł. (trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 26 listopada 2013 roku, znak GNiR - III. 7570.7.44.2015.ZS, zmienionej decyzją z dnia 15 stycznia 2014 roku za przejęcie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2257/3 położonej w obrębie Łysaków, gmina Wólka, wpłaconej przez wnioskodawcę do depozytu sądowego w dniu 1 kwietnia 2014 roku i zaksięgowanej pod pozycją depozytową 2441000/140163, która to kwota ma zostać wydana na wniosek osoby uprawnionej pod warunkiem wykazania posiadania prawa do spadku po Bolesławie Niećko s. Michała i Barbary i Janinie Niećko c. Piotra i Katarzyny-dotychczasowych współwłaścicieli w udziale 18/162 przejętej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

 

 

                                                                

Mirosław Szyłkajtis

Sędzia Sądu Rejonowego

Lublin-Zachód w Lublinie


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Mirosław Szyłkajtis
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2014-09-09
Data udostępnienia informacji: 2014-09-09
Data zarchiwizowania informacji: 2014-11-12