Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE w sprawie XIII Ns 36/08


OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Grodzki postanowieniem z dnia 23 października 2009 r. w sprawie XIII Ns 36/08 zezwolił Janowi Parka na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4 124,25 zł (cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia pięć groszy), tytułem wykonania obowiązku naprawienia szkody orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 20 gmdnia 2007 r. w sprawie XVI K 227/07, ze wskazaniem, iż kwota ta może zostać wypłacona Spółce, która zostanie powołana do sprawowania zarządu Wspólnotą Wsi Pilaszkowice Pierwsze, na jej wniosek.
Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Grodzki wzywa wierzyciela Spółkę, która zostanie powołana do sprawowania zarządu Wspólnotą Wsi Pilaszkowice Pierwsze, do odbioru depozytu.

 

 

Przewodniczący

XIII Wydziału Grodzkiego

Sadu Rejonowego w Lublinie

 

Jolanta Mazurek


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Jolanta Mazurek
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2009-10-23
Data udostępnienia informacji: 2009-10-28
Data zarchiwizowania informacji: 2009-12-31