Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 196/16


        Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 25 lutego 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 196/16 z wniosku Sebastiana Pieszko, małoletniego Karola Pieszko reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego Helenę Skórzyńską wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Arturze Tomaszu Pieszko, PESEL 68052408559, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, przy ul. Gabriela Narutowicza 75/1, zmarłym dnia 27 sierpnia 2010 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

                                         Przewodniczący II Wydz. Cywilnego

                                         Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

                                         Sędzia Jolanta Szafraniuk-Skubisz

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Jolanta Szafraniuk-Skubisz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-03-04
Data udostępnienia informacji: 2016-03-04
Data zarchiwizowania informacji: 2016-04-05