Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie XIII Ns 18/10


Sąd Rejonowy w Lublinie

Dnia 9 luty  2009r.

Sygn. akt XIII Ns 18/10


OGŁOSZENIE


Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Cywilny postanowieniem  z dnia 29 stycznia 2010r. wydanym w sprawie XIII Ns 18/10 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 43.500 zł. (czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Tereszynie, w gminie Konopnica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 446/1, o powierzchni 0,0795 ha oraz nr 580/1, o powierzchni 0,0527ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie, która złoży wniosek i udokumentuje, że przed dokonaniem wywłaszczenia przysługiwało jej prawo własności do wskazanej wyżej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanych kwot z depozytu.

 

 

                                                                             Zastępca Przewodniczącego

                                                                             XIII Wydziału Cywilnego

                                                                             Sądu Rejonowego w Lublinie

                                                                             Natalia Pietraszko


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Natalia Pietraszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-02-09
Data udostępnienia informacji: 2010-02-10
Data zarchiwizowania informacji: 2010-04-12