Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 292/16


 

       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 292/ 16 z wniosku małoletnich Jakuba Mamińskiego i Kajetana Mamińskiego reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową Dorotę Mamińską wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Krystynie Irenie Mamińskiej, PESEL 34011701784, zmarłej w dniu 16 maja 2015 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Edwarda Dembowskiego 10/27. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Urszula Wolska

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Urszula Wolska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-05-05
Data udostępnienia informacji: 2016-05-05
Data zarchiwizowania informacji: 2016-08-22