Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 468/16


       „Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku do tut. Sądu został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Marku Mieczysławie Nowogórskim, PESEL nr 53020202158, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul. Jana Pocka 36, zmarłym dnia 17 marca 2016 roku w Lublinie. Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie II Ns 468/16 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza"

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Dariusz Segit


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Dariusz Segit
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-05-13
Data udostępnienia informacji: 2016-05-13
Data zarchiwizowania informacji: 2016-08-22