Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie XIII Ns 17/10


Sąd Rejonowy w Lublinie

Dnia  11 luty  2009r.

Sygn. akt XIII Ns 17/10

 

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 29 stycznia 2010r. wydanym w sprawie XIII Ns 16/10 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty  33.600zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Tereszynie, w gminie Konopnica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/1, o powierzchni 0,1028ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie, która złoży wniosek i udokumentuje, że przed dokonaniem wywłaszczenia przysługiwało jej prawo własności do wskazanej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanych kwot z depozytu.

 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego
                                                                                  w Lublinie
                                                                                  Natalia Pietraszko


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-02-16
Data udostępnienia informacji: 2010-02-16
Data zarchiwizowania informacji: 2010-04-16