Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie XIII Ns 4/10


Sąd Rejonowy w Lublinie
Dnia  12 kwietnia  2010r.
Sygn. akt XIII Ns 4/10

 


OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Lublinie w XIII Wydziale Cywilnym postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2010r. wydanym w sprawie XIII Ns 4/10 z wniosku Alicji Zawadzkiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2728,10zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 10/100) przypadającej Annie Koralovej, ostatnio zamieszkałej Sandomierz ul. 11 Listopada 21/3, na podstawie art. 6931 k.p.c. i art. 467 pkt 1 k.c. z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na wniosek Anny Koralovej lub spadkobierców Anny Koralovej  o ile zgłoszą się i wykażą swoją tożsamość z przypadku spadkobierców uczestnika o ile wykażą także prawa nabycia spadku po Annie Koralovej. Sąd wzywa wierzycieli (wierzyciela)  do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

 

 

                                   

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Koryl-Oleszko


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Joanna Koryl-Oleszko
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-04-12
Data udostępnienia informacji: 2010-04-19
Data zarchiwizowania informacji: 2010-05-19
 
Opis pliku:Wykaz ul. według właściwości ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji:2017-08-21
Data udostępnienia informacji:2017-08-21
Opis pliku:Wykaz ulic wer. 29.12.2017 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji:2017-12-29
Data udostępnienia informacji:2017-12-29
Opis pliku:test ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji:2018-07-20
Data udostępnienia informacji:2018-07-20
Opis pliku:test ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji:2018-07-20
Data udostępnienia informacji:2018-07-20
Opis pliku:test3 ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji:2018-07-20
Data udostępnienia informacji:2018-07-20