Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie XIII Ns 15/10


Sąd Rejonowy w Lublinie
Dnia  25 maja  2010r.
Sygn. akt XIII Ns 15/10


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Lublinie  XIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 21 maja 2010r. wydanym w sprawie XIII Ns 15/10 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11,26zł. (jedenaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) tytułem odszkodowania należnego w związku z dokonaniem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa udziału w wysokości 1/20 we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Wytyczno, w gminie Urszulin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka nr 115/41, o powierzchni 0,0015 ha, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana Dorocie Kaletcie i Zbigniewowi Śnieżkowi na ich wniosek pod warunkiem udokumentowania, że przed wywłaszczeniem przysługiwało im prawo do udziału wynoszącego 1/20 we współwłasności tej nieruchomości, Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanych kwot z depozytu.

 

                                         Zastępca Przewodniczącego
XIII Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego w Lublinie
Natalia Pietraszko

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-05-25
Data udostępnienia informacji: 2010-06-10
Data zarchiwizowania informacji: 2010-08-10