Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 1308/16


       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1308/16 z wniosku Gminy Lublin wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Krystynie Majdan, pesel-51021214608, zmarłej w dniu 13 czerwca 2013 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Krańcowej 67. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Anna Sołowiej

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Sołowiej
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-12
Data udostępnienia informacji: 2016-10-12
Data zarchiwizowania informacji: 2017-01-13