Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 982/16


       Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 23 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 982/16 z wniosku Daniela Golińskiego, wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Golińskim, PESEL 50051404315, zmarłym w dniu 29 kwietnia 2011 roku w Lublinie, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul. 1 Maja 9/7.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Urszula Wolska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Urszula Wolska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29
Data udostępnienia informacji: 2016-09-29
Data zarchiwizowania informacji: 2017-01-13