Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 1071/16


      Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 7 września 2016 roku w tut. Sądzie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Danucie Annie Riabinin, PESEL 21120601666, ostatnio zamieszkałej w Lublinie przy ul. Organowej 2 m. 49, zmarłej dnia 9 grudnia 2015 roku w Żułowie.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie II Ns 1071/16 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29
Data udostępnienia informacji: 2016-09-29
Data zarchiwizowania informacji: 2017-01-13