Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego ogłoszonego pod nr Kd. 110-138/2010, przeprowadzonego w dniu 5 maja 2010 r.


Lista Kandydatów biorących udział w konkursie z podaniem uzyskanego wyniku:

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

ilość punktów

 

1. Ciesielczuk Marta 46
2. Łoś Stanisław 45
3. Breś Grzegorz 43
4. Rafałko Zbigniew 42
5. Wójtowicz Barbara 40
6. Kowalik Marek 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wymienione osoby uzyskały wymaganą do zatrudnienia na asystenta sędziego liczbę punktów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) i Regulaminem konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

       Komisja wskazuje jako kandydatów do zatrudnienia  wszystkie wyżej wymienione osoby.


       Lista rezerwowa z uwagi na możliwość zatrudnienia wszystkich osób biorących udział w konkursie nie zostaje utworzona.

 

Lublin, dnia 5 maja 2010 r.

 

   
 

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w LUBLINIE


Mariusz Tchórzewski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Mariusz Tchórzewski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-05-05
Data udostępnienia informacji: 2010-05-05
Data zarchiwizowania informacji: 2010-08-10