Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 984/16


      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 16 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 984/16 z wniosku Krystyny Pluty z udziałem Cezarego Pluty, Jolanty Czerwińskiej, Agnieszki Kieszko, Mariusza Pluty, Pawła Pluty wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Plucie, PESEL 45062203330, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, przy ul. Koncertowa 9/31, zmarłym dnia 12 grudnia 2015 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-24
Data udostępnienia informacji: 2016-10-24
Data zarchiwizowania informacji: 2017-02-01