Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 1019/16


     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 19 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 1019/16 z wniosku Marzeny Piotrowicz wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Elżbiecie Jadwidze Czajkowskiej, PESEL 41042700905, ostatnio zamieszkałej w Lublinie, przy ul. Kleeberga 16/161, zmarłej dnia 14 grudnia 2015 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Dariusz Segit


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Dariusz Segit
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-24
Data udostępnienia informacji: 2016-10-24
Data zarchiwizowania informacji: 2017-02-01