Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 1646/16


   Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 9 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1646/16 z wniosku małoletniej Alicji Biegalskiej  reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych Joannę Biegalską i Roberta Biegalskiego o sporządzenie spisu inwentarza wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Zofii Emanueli Rybickiej , PESEL 49032602301, zmarłej w dniu 19 września 2014 r. w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Piłsudskiego 6/2.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Anna Sołowiej


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Sołowiej
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-11-21
Data udostępnienia informacji: 2016-11-21
Data zarchiwizowania informacji: 2017-02-21