Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 972/16


     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 24 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 972/16 z urzędu wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Zofii Irenie Michalak, PESEL 43030105347, zmarłej w dniu 21 lipca 2014 roku w Lublinie, ostatnio zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Wólczańskiej 6.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobierca, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-11-25
Data udostępnienia informacji: 2016-11-25
Data zarchiwizowania informacji: 2017-02-28