Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 1286/16


      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 1286/16 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z udziałem małoletniej Alicji Biegalskiej reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego Joannę Biegalską wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Zofii Emanueli Rybickiej, PESEL 49032602301, ostatnio zamieszkałej w Lublinie, przy ul. Piłsudskiego 6/2, zmarłej dnia 19 września 2014 roku w Wołominie.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-12-05
Data udostępnienia informacji: 2016-12-05
Data zarchiwizowania informacji: 2017-03-08