Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 1653/16


      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 20 września 2016 roku do tut. Sądu został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Arturze Fili, PESEL nr 64121006453 ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul. Sierpińskiego 16B, zmarłym w dniu 9 grudnia 2015 roku w Lublinie. Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie I Ns 1653/16 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Urszula Wolska

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Urszula Wolska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-28
Data udostępnienia informacji: 2016-10-28
Data zarchiwizowania informacji: 2017-03-09