Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 1399/16


       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2016 roku w tut. Sądzie został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Marii Stanisławek, córce Pawła i Genowefy, PESEL 51022203207, ostatnio zamieszkałej w Lublinie przy ul. Ludowej 7 m. 1, zmarłej dnia 30 listopada 2015 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie II Ns 1399/16 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-12-27
Data udostępnienia informacji: 2016-12-27
Data zarchiwizowania informacji: 2017-03-28