Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 1880/16


       Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1880/16 z urzędu wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Adamie Karolu Stecu, PESEL 68121902832, zmarłym w dniu 31 grudnia 2014 roku w Lublinie, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ulicy Zagłoby 4/16.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Urszula Wolska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Urszula Wolska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2016-12-27
Data udostępnienia informacji: 2016-12-27
Data zarchiwizowania informacji: 2017-03-28