Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 1372/16


      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 18 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 1372/16 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wandzie Bojarskiej z domu Romańska, PESEL nr 25040802180, zmarłej w dniu 12 maja 2014 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Ogródkowej 3/32. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Dariusz Segit


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Dariusz Segit
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-02-02
Data udostępnienia informacji: 2017-02-02
Data zarchiwizowania informacji: 2017-05-10