Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 25/17


      Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 31 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 25/17 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Zofii Podkowie z domu Słomnicka, PESEL nr 28062201782, ostatnio zamieszkałej w Lublinie, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 30/6, zmarłej dnia 12 czerwca 2013 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Dariusz Segit


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Dariusz Segit
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-02-03
Data udostępnienia informacji: 2017-02-03
Data zarchiwizowania informacji: 2017-05-10