Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 19/17


      W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 19/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentów po Wiesławie Sikorze z d. Dłużniewska, córce Teofila i Heleny, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Lublinie, zmarłej 11 sierpnia 2006 roku w Lublinie oraz po Zdzisławie Janie Sikorze, synu Józefa i Wandy, mającemu ostatnie miejsce zamieszkania w Lublinie, zmarłemu 7 maja 2016 roku. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                         Izabela Jamroz


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Izabela Jamroz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-04-04
Data udostępnienia informacji: 2017-04-04
Data zarchiwizowania informacji: 2017-07-18