Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 2005/16


     W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 2005/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Kurys córce Stanisława i Józefy z domu Guzek, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Lublinie, zmarłej 26 września 2016 roku w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                         Izabela Jamroz


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Arkadiusz Opoka
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-03-30
Data udostępnienia informacji: 2017-03-30
Data zarchiwizowania informacji: 2017-07-18