Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie nr 40/10 - w sprawie skrócenia czasu pracy


ZARZĄDZENIE NR 40/10

Prezesa Sądu Rejonowego
w Lublinie
z dnia 16 lipca 2010 r.

 

 

W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Sądu Rejonowego w Lublinie w dniu  16 lipca 2010 r.

 

Na podstawie art. 145 § 1 Kodeksu Pracy

 

Zarządzam:

 

§1

Z uwagi na utrzymującą się w dniu dzisiejszym wysoką temperaturę w budynkach Sądu Rejonowego w Lublinie, skrócenie czasu pracy pracowników Sądu Rejonowego w Lublinie w dniu 16 lipca 2010 r. do godziny 13.30 - z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia.

 

§2

Określony w § 1 czas pracy nie dotyczy sesji wcześniej wyznaczonych na dzień 16 lipca 2010 r.

 

§3

Zarządzani pełnienie dyżuru do godziny 15.30 przez pracowników KRK, Biura Podawczego, Kierowników Oddziałów i Kierowników Sekretariatów Wydziałów lub wyznaczone przez nich osoby.

 

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 16 lipca 2010 r.

 

                                                                                  PREZES SĄDU REJONOWEGO
                                                                                             w LUBLINIE
                                                                                         w/z Wojciech Wolski

                                                                                             Wiceprezes

 

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Wojciech Wolski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2010-07-16
Data udostępnienia informacji: 2010-07-16
Data zarchiwizowania informacji: 2010-08-12