Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 253/17


Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku do tut. Sądu został złożony wykaz inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Bąk, PESEL nr 39081903133, ostatnio zamieszkałym w Lublinie przy ul. Elektrycznej 59/21, zmarłym dnia 30 lipca 2016 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż ze złożonym w sprawie I Ns  253/17 wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Anna Sołowiej


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Sołowiej
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-04-14
Data udostępnienia informacji: 2017-04-14
Data zarchiwizowania informacji: 2017-07-18