Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 117/17


   Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 10 maja 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 117/17 z wniosku Mariana Gryglewskiego o sporządzenie spisu inwentarza wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po  Janinie Apolonii Gryglewskiej, zmarłej w dniu 7 listopada 2014 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Spacerowej 6.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Anna Sołowiej


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Sołowiej
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-05-17
Data udostępnienia informacji: 2017-05-17
Data zarchiwizowania informacji: 2017-08-17