Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 156/16


      Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 156/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił  wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.464,00 zł (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote) tytułem  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 16 listopada 2016 roku znak GN - II. 7570.46.221.2016.JR, należnego wierzycielom z tytułu szkody powstałej w wyniku przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości  oznaczonej jako działka nr: 1188/4 położonej w obrębie Końskowola, gm. Końskowola, którą to kwotę wypłacić każdej osobie na jej wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez nią posiadania prawa własności w/w nieruchomości przed dniem wywłaszczenia.

                                         Referendarz Sądowy

                                          Robert Ponikowski

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Robert Ponikowski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-06-24
Data udostępnienia informacji: 2017-06-24
Data zarchiwizowania informacji: 2017-08-25