Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 36/17


      Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 maja 2017 r. wydanym w sprawie VIIINs 36/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił
wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 437,00 zł (czterysta trzydzieści siedem złotych) tytułem  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 13 stycznia 2017 roku znak GN - II. 7570.6.14.2016.MD, należnego wierzycielowi z tytułu szkody powstałej w wyniku przejęcia na rzecz Skarbu Państwa 1/2 części prawa własności nieruchomości  oznaczonej jako działka 23/3 położonych w obrębie Las IUNG, gm. Puławy Miasto którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr WB 4000041/0005/2017 każdej osobie na jej wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez nią posiadania prawa własności w/w nieruchomości przed wywłaszczeniem.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Robert Ponikowski


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Robert Ponikowski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-06-24
Data udostępnienia informacji: 2017-06-24
Data zarchiwizowania informacji: 2017-08-25