Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 202/17


       Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 maja 2017 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 202/17 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Andrzeju Grzegorzu Gajewskim, PESEL nr 57042011772, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, przy ul. Nowy Rynek 8/1, zmarłym dnia l stycznia 2015 roku w Lublinie. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Dariusz Segit


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Dariusz Segit
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-05-31
Data udostępnienia informacji: 2017-05-31
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-01