Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 42/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 42/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem Stanisława Kuta zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 88.492,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 29 września 2016 roku znak GN–II. 7570.6.52.2016.MD, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1668/1 o pow. 0,02536 ha położonej w obrębie 5 - Młynki, gm. Końskowola, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowych nr 9410100/170115  Stanisławowi Kuta na jego wniosek. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wymienionej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Anna Lubeńczuk


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Lubeńczuk
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-07-20
Data udostępnienia informacji: 2017-07-20
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-22