Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie II Ns 142/17


     Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 14 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 142/17 z wniosku Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Instalator" w Lublinie z udziałem małoletnich Łukasza Pawła Sadowskiego i Natalii Sadowskiej reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego Martę Sadowską wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Tomaszu Piotrze Sadowskim, PESEL 77122901351, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, przy ul. Puławskiej 16 m. 16, zmarłym dnia 4 czerwca 2015 roku w Lublinie.
Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy w niniejszej sprawie, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Monika Kaniewska


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Monika Kaniewska
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-06-24
Data udostępnienia informacji: 2017-06-24
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-25