Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 478/17


      W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 478/17 z wniosku Elżbiety Grażyny Flis z udziałem Iwony Sylwii Flis toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu notarialnego po Waldemarze Stanisławie Teodorowiczu synu Władysława i Katarzyny, zmarłym 24 grudnia 2016 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie przy ul. Dragonów 3/10. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi mieszkanie przy ul. Dragonów 3/10 w Lublinie.

 

                                      Sędzia Sądu Rejonowego

                                         Izabela Jamroz


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Izabela Jamroz
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-06-24
Data udostępnienia informacji: 2017-06-24
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-25