Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 159/16


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 4 maja 2017 r. wydanym w sprawie VIII Ns 159/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.458 (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) złotych tytułem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 21 listopada 2016 roku znak GN – II. 7570.6.347.2016.ZS, należnego wierzycielom w związku z przejęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności działki nr 64 położonej w obrębie Las IUNG, gm. Puławy, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr 9410130160371 każdej osobie, która wykaże posiadanie prawa użytkowania do wyżej opisanej nieruchomości przed jej wywłaszczeniem. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty z depozytu.

 

                                         Referendarz Sądowy

 

                                          Katarzyna Adamiak

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Katarzyna Adamiak
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-09-12
Data udostępnienia informacji: 2017-09-12
Data zarchiwizowania informacji: 2017-11-15