Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie


   Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z  2017 r., poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowego majątku ruchomego, których wartość nie przekracza kwoty 1200 złotych, wymienione w tabeli poniżej.


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Małgorzata Stachura
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji: 2017-11-21
Data zarchiwizowania informacji: 2017-11-30
 
Opis pliku:Zbędne składniki SR L-Z ikona
Plik zamieścił:Arkadiusz Opoka
Plik wytworzył:Małgorzata Stachura
Data wytworzenia informacji:2017-11-21
Data udostępnienia informacji:2017-11-21