Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie I Ns 648/17


       Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 4 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 648/17 z wniosku  Jerzego Kulińskiego z udziałem Bogumiły Leśniak, Barbary Skwarczyńskiej, Andrzeja Skwarczyńskiego przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Marii Skwarczyńskiej, PESEL 30101304127 zamieszkałej w Lublinie przy ulicy Zamenhoffa 16, zmarłej w dniu 26 grudnia 2008 roku w Lublinie.

 

                                         Starszy Referendarz Sądowy

                                          Anna Sołowiej


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Anna Sołowiej
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-10-13
Data udostępnienia informacji: 2017-10-13
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-15