Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 29/17


     Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r. wydanym w sprawie VIIINs 29/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 22.634,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery złote) tytułem  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji z dnia 23 grudnia 2016 roku znak GN – II. 7570.6.111.2016.TP należnego wierzycielom z tytułu przejęcia  na rzecz Skarbu Państwa prawa własności  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1936/1 położonej w obrębie Młynki gmina Końskowola, którą to kwotę wypłacić z pozycji depozytowej nr WB 4000036/0002/2017 każdej osobie, która wykaże prawo do spadku po dotychczasowych  współwłaścicielach – Józefie Gambal oraz Stanisławie i Władysławie małżonkom Lalak.

 

                                         Referendarz Sądowy

                                          Robert Ponikowski

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Opoka
Dokument wytworzył: Robert Ponikowski
Dokument zarchiwizował: Arkadiusz Opoka
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji: 2017-11-21
Data zarchiwizowania informacji: 2018-01-22